Dominus Flevit Church, Jerusalem


In 2005, I travelled in Israel with some people from my church (NG Bergsig). I took this picture at the Dominus Flevit Church in Jerusalem. “Dominus Flevit” means “the cry of the Lord”. One tradition says that the church was built at or near the place where Jesus wept over the death of Lazarus (based on the story told in John 11). Others say that it is much rather the site where Jesus wept when He saw Jerusalem, as told in Luke 19. It is a small Franciscan Church, and it is located on the upper western slope of the Mount of Olives. The church was constructed in 1954.

In 2005 het ek in Israel getoer saam ‘n paar mense van my kerk (NG Bergsig). Ek het hierdie foto geneem by die Dominus Flevit Kerk in Jerusalem. “Dominus Flevit” beteken “die geween van die Here”. Een tradisie meen dat die kerk gebou is by of naby die plek waar Jesus gehuil het oor die dood van Lasarus (gebasseer op die verhaal wat vertel word in Johannes 11). Ander meen dat dit veel eerder die plek is waar Jesus gehuil het toe Hy Jerusalem gesien het, soos vertel in Lukas 19. Dit is ‘n klein Fransiskaanse Kerk, en is op die westelike opdraende van die Olyfberg. Die kerk is in 1954 gebou.

You might see something very different in the picture that I saw. I, as a Christian, saw the picture as a kind of a prophecy that, ultimately, Christ will rule in Israel as well. There will be peace in Israel, and the answer to the war and conflict will ultimately be the love of Christ.

Jy mag dalk iets baie anders sien in hierdie foto as wat ek sien. Ek, as ‘n Christen, het in hierdie foto ‘n tipe profesie gesien dat, aan die einde, Christus sal regeer in Israel. Daar sal vrede wees in Israel, en die antwoord op die oorlog en konflik sal uiteindelik die liefde van Christus wees.

The Cross and the Dome of the Rock
Advertisements

2 thoughts on “Dominus Flevit Church, Jerusalem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s